Ortaklar

Ortaklar

CELJSKI MLADINSKI CENTER, SLOVENYA

Celjski Mladinski Merkezi – Celje Gençlik Merkezi kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Gençlerin boş zamanlarını aktif ve yararlı bir şekilde geçirmelerini sağlıyoruz. Çeşitli ilginç etkinlikler ve geniş bir faaliyet yelpazesi sunuyoruz: farklı atölyeler (fotoğraf, film, gazetecilik, dil, girişimcilik…), kültürel etkinlikler, konserler, sergiler, tiyatro oyunları, yaratıcı atölyeler, film atölyeleri, dans, gençlik girişimleri ve diğer. Festivaller : Mediasfest – animasyonlar, müzik, sanat, Etno Urban festivali – müzik ve atölye çalışmaları, Hikaye anlatıcıları – tiyatro ve müzik.

İletişim bilgileri

Web sitesi

Facebook

İrtibat kişisi: Katja Kolenc (katja.kolenc@mc-celje.si)

Tel.: +386 3 490 87 40

Cep: + 386 40 756 009


BACKSLASH

Backslash, gençlerin güçlendirilmesi, gençlerin bilgi edinme ve becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olarak barışı, hoşgörüyü ve dayanışmayı teşvik etmeyi amaçlayan Valensiya, İspanya’da kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olan, kar amacı gütmeyen, siyasi olmayan bir gençlik kuruluşudur.

Backslash’un misyonu, eğitim ve öğretim, insan hakları, demokratik değerler ve uluslararası işbirliği yoluyla yerel toplulukların sürdürülebilir kalkınmasını ve bireylerin güçlendirilmesini desteklemektir. Kurum, gençler için sosyal haklara erişim, aynı zamanda ayrımcılığa, şiddete, yabancı düşmanlığına ve gençleri etkileyen dışlanmaya karşı mücadele etmeyi amaçlamaktadır.

İletişim bilgileri

Web sitesi

Facebook

İrtibat kişisi: Gilberto Martínez (gilberto@backslash.es)


BUSINESS INTUITION

Business Intuition, Hollanda’nın Deventer şehrinde bulunan küçük ölçekli bir kuruluştur. Şirketimizin temel amacı, girişimcilere işlerini hızlandırmak için sezginin nasıl kullanılacağını öğretmektir. İş teorilerini iş takımyıldızları ve görselleştirme gibi sezgisel yöntemlerle birleştirerek iş dünyasında sürdürülebilir büyüme yaratmak. Bu, 1’e 1 koçluk, eğitim, atölye çalışmaları ve çevrimiçi eğitim ile yapılmaktadır.

Şirketimizin ana müşterileri arasında belediyeler, sağlık kuruluşları, ticaret odası ve birçok girişimci bulunmaktadır. Çoğunlukla kâr amacı gütmeyen ve kâr amacı güden kurumların buluştuğu alanda çalışıyoruz. Eğitim ve koçluk alanında çalışan girişimcilerden tutun da, bölgesel yönetim tarafından finanse edilen bir projede işlerini büyütmek için bir sağlık kuruluşunun eğitim personelinden, bir yöneticiye kadar profesyonel meslek hayatlarında sezginin nasıl kullanılacağı konusunda eğitimler vermekteyiz.

Online programlarımızla, Hollanda’da ve dünyada birçok girişimciye ve serbest çalışan insanlara ulaşıyoruz. Bir iş ortamında saf sezgisel ve sezgisel yöntemler kullanmadaki gelişmeler konusunda öncüyüz. Bunu yaparak, iş yaptığımız bir dünyaya, sürdürülebilir kârlı işlere yol açan yüreklerimizle, insanlar ve gezegen için katkıda bulunmak istiyoruz.

Hollanda’da Örgütsel Öğrenme Derneği’nin yönetim kutulundayız ve dünya çapında konferanslar düzenleyen uluslararası bir ekibin parçasıyız.

İletişim bilgileri

Web sitesi

İrtibat kişisi: Martjin Meima (martijn@intuition-in-business.com)


NART

Ulusal Özel Eğitim Öğretmenleri Derneği Bulgaristan (NART), örgün eğitim veren okullarda farklı yeteneklere ve ihtiyaçlara sahip çocukların tam ve işlevsel entegrasyonu, dahil edilmesi ve eğitilmesi için çalışan profesyonellerin yer aldığı ulusal bir STK’dır.

NART’ın Bulgaristan’daki misyonu, bütün çocukların entegrasyonu ve dahil edilmesine destek olarak eğitim ve sosyal hizmetlerin kalitesinin sürekli iyileştirilmesini teşvik etmektir.

Ülkenin 28 ilçesinde bölge ofisi ve 1100’ün üzerinde üyesi bulunmaktadır.

Yerel yetkililer, ebeveyn dernekleri temsilcileri, diğer sivil toplum kuruluşları, eğitim ve öğretim kurumları ve üniversiteler ile işbirliği içinde çalışıyoruz.

İletişim bilgileri

Web sitesi

Facebook

İrtibat kişisi: Paulina (sentyr2017@gmail.com – +359877183842)


Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Eğitim Bakanlığını temsil eden bir devlet kurumu olup, Iğdır’da okul öncesi eğitimden ortaöğretime kadar her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanması ve koordinasyonundan sorumludur. Bir İl Müdürü, 2 müdür yardımcısı, 10 şube müdürü, 2 okul müfettişi, 1 avukat, 3 eğitim uzmanı, 4 bilgisayar operatörü, 28 veri işlemci, 3 mühendis, 1 mimarlık, 3 teknisyen, 16 hizmetli ve 1 bekçi bulunmaktadır.

Müdürlüğün bünyesinde, İlçe Müdürlüğü’ne bağlı üç ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 193 okul ve diğer eğitim kurumları, 52563 öğrenci ve 3126 öğretmen bulunmaktadır.

Müdürlüğün ana hedefleri:

* eğitimin kalitesini geliştirmek;

* bakım, finans, teknolojik ekipmanlar dahil olmak üzere okulların tüm ihtiyaçlarını sağlamak;

* Eğitim perspektifinin ve eğitimcilerin eğitim yollarını güçlendirmek için yeni yaklaşımlar geliştirmek; onları gerekli tüm yetkinlik ve becerilerle donatmak;

* Engelli öğreniciler da dahil olmak üzere Dezavantajlı gruplardan öğrenicileri etkileyen öğrenim sonuçlarındaki farklılıkları azaltmaya yönelik, yenilikçi projeleri desteklemek.

Misyonumuz, kentteki tüm kamu kurumlarının da desteğiyle okullarımızın kapasitesini arttırmaktır. Iğdır Ticaret Odası, Meslek Yüksekokulları ve Belediye de dahil olmak üzere yerel ve bölgesel düzeyde kurumlarla işbirliği yapıyoruz.

Kentimiz Türkiye’nin doğu kesiminde, Ermenistan’ın sınır ötesi bölgesinde yer almaktadır.

İletişim bilgileri

Web sitesi

İletişim kişisi: Onur Gültekin ( onur072005@yahoo.com – +90 506 207 3851)


HEPİMİZ İÇİN GELECEK VAKFI – FOUNDATION FUTURE FOR ALL OF US

Bu yeni kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Amacımız mümkün olduğunca çok genç insana yardım etmektir. Hedefimiz gençleri, kendilerine inanmaya, onları geliştirmek ve geliştirmek istedikleri yolu bulmaya teşvik etmektir.

Genç insanlara yardım etmek bu projeye katılmamızın temel sebebidir. Yeni ve “genç” bir organizasyon olduğumuz için deneyim kazanmak istiyoruz. Bu sebeple katılımcılar olarak bizler, diğer ortaklarla olan işbirliğimizden çok şey öğrenebileceğimizden eminiz.

Derneğimiz yeni ve deneyimsiz olabilir, ama biz iddialı ve kendinden eminiz.

İletişim bilgileri

İrtibat kişisi: Mariya Solakova (maria.solakova@gmail.com)