SENTYR nedir?

SENTYR nedir?

ÖZET

Bugün tüm Avrupa ülkelerindeki genç insanlar (2015 AB Gençlik Raporu), iş hayatı ve yurttaşlık yaşamlarına aktif ve tam katılımı ile ilgili artan zorluklarla karşı karşıyadır. En çok bu zorluklar dezavantajlı konumda bulunanlar arasında (sosyal, ekonomik, sağlık, kültürel) görülmektedir. Artan sosyal adaletsizliğin ışığında gençliğin radikalleşmesi ve dışlanmasının riskleri barizdir ve Avrupa çapında saldırganlık ve terörizm vakaları yüzünden daha da şiddetlenmektedir. Gençlik çalışması, geleneksel eğitim biçimlerini bırakan ve sosyal izolasyon riski taşıyan genç insanlara ulaşmak için önemli bir araç haline gelmiştir.

Bu bağlamda ve girişimcilik alanında (“Genç Girişimciler için Erasmus”) AB girişimlerinin güçlendirilmesi ya da “Yeni teknolojiler aracılığıyla eğitimin açılması” ile ilgili AB2020 Stratejisi doğrultusunda SENTYR projesi, risk altındaki gençlik gruplarına yönelik, girişimcilik ve öz farkındalık eğitimi ile ilgili kaliteli eğitim materyallerinin geliştirilmesi konusunda odaklanacaktır.

Ortaklığımız, gençlerin eğitim ihtiyaçlarını yeterince tanımlayabilmelerini sağlayacak gençlik çalışanları için değerlendirme metodolojisi ve eğitim metodolojisi geliştirmek üzere Avrupa’daki (Akdeniz, Orta, Kuzey ve Güney Doğu Avrupa) farklı bölgeleri temsil eden 5 ülkeden 7 kuruluşun çabalarını birleştirmektedir. Böylece risk altındaki çeşitli gençlik gruplarına girişimcilik ve öz farkındalık eğitimi verilebilecektir.

AMAÇLAR

Birkaç özel hedefi hayata geçirerek amacımıza ulaşmaya çalışacağız:

– Gençlerin somut ve özel eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek için bir değerlendirme metodolojisi tasarlamak, geliştirmek ve pilot uygulamalar yapmak

– Girişimciliğe ve öz-farkındalık becerilerine dayalı genç insanlar için bir eğitim metodolojisi tasarlamak, geliştirmek ve pilot uygulamalar yapmak;

SENTYR eğitimi vermek üzere 5 ortak ülkeden (BG, NL, SI, ES, TR)  14 gençlik çalışanını / çoğaltıcıyı eğitmek;

– 1 uluslararası çoğaltıcı etkinlik de dahil olmak üzere proje faaliyetleri ve sonuçlarının devam eden yaygınlaştırma kampanyasını yürütmek.

2 hedef grup ve ihtiyaçları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

1-Girişimcilik eğitimi veren gençlik çalışanları, öğrenimin kalitesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için yeni öğrenim içeriğine ve yenilikçi dağıtım yöntemlerine ihtiyaç duymaktadır;

2-Sosyal dışlanma riski altındaki gençlerin (16-18) bir dizi öz-farkındalık ve iddialı becerilere, girişimci -zihniyete ve günümüzün sosyal ve ekonomik yaşamının karmaşıklığına karşı daha fazla motivasyona sahip olmaları gerekmektedir.

SENTYR Değerlendirme Metodolojisi

SENTYR Değerlendirme metodolojisi, sosyal dışlanma riski taşıyan gençlerin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, değerlendirmek için yöntemler ve araçlar sunmaktadır. Değerlendirme metodolojisi, eğitim metodolojisinden uygulanacak ve seçilecek uygun eğitim araçlarının seçimine katkıda bulunur.

Değerlendirme metodolojisi aşağıdaki soruları cevaplar:

1-Neden değerlendirmem gerekiyor? – Değerlendirmenin temelini verir.

2-Ne zaman değerlendirmeliyim? – Eğitim değerlendirmesinin zamanlamasını açıklar. Maksimum etkiye sahip olmak için değerlendirmek için en uygun zaman ne zaman?

3-Değerlendirme ile neler yapabilirim? – Değerlendirme süreci üzerine somut adımlar sunmaktadır ve farklı durumlarda uygulanacak somut eğitime yön verecektir.

4-Hangi yöntemleri kullanabilirim? – Farklı bir ortamda uygulanacak somut değerlendirme yöntemlerini ve sosyal dışlanma riski altındaki gençlik gruplarını işaret etmektedir.

Burada değerlendirme metodolojisini ortak ülkelerin dillerden indirebilirsiniz: (Türkçe için TR)

Here you can download the evaluation methodology in the partner languages:

EN – Evaluation Methodology
BG – Evaluation Methodology
ES – Evaluation Methodology
NL – Evaluation Methodology
SLO – Evaluation Methodology
TR – Evaluation Methodology

SENTYR Eğitim Metodolojisi

SENTYR Eğitim metodolojisi, kişisel farkındalık ve girişimcilik eğitimi yöntemleri alanındaki eğitim portföylerini genişletmek ve yükseltmek isteyen genç işçiler için tasarlanacaktır. Metodoloji sayesinde, en son teknolojiye sahip bir bilgi tabanına erişecekler ve öz farkındalıklarını ve girişimcilik eğitimlerini risk altındaki gençlerle yapılandırmalarını sağlayacaklar. Metodoloji, iki dünyaca bilinen yöntem olan taş kompozisyon çalışması, diyalog kuramı ve iş takımyıldızlarına dayanacaktır.

Eğitim metodolojisi, kişisel farkındalık ve girişimcilik süreçleri hakkında deneysel öğrenme ve teorik bilgilerin bir birleşimi olacaktır. Metodoloji etkin kolaylaştırma, katılımcı ve deneysel öğrenmeyi mümkün kılacak ve böylece hedeflenen katılımcılar için sürdürülebilir bilgi ve beceri kazanımına yol açacaktır.

Download Training Methodology here:

EN – Training Methodology
BG – Training Methodology
ES – Training Methodology
NL – Training Methodology
SLO – Training Methodology
TR – Training Methodology