Kaj je SENTYR?

Kaj je SENTYR?

POVZETEK

Današnja mladina, v vseh evropskih državah (Poročilo EU o mladih), se spopada z izzivi, vezanimi za njihovo aktivno in polno vključenost v delovno okolje in državljansko življenje v svojih skupnostih. Spopadanje je najbolj opazno pri osebah, ki so v slabšem položaju (družbenem, ekonomskem, zdravstvenem, kulturnem).  Tveganja radikalizacije in izključenosti so v luči rastoče družbene nepravičnosti očitna in še dodatno poslabšana z nasilnimi in terorističnimi incidenti po Evropi. Mladinsko delo tako postane pomemben instrument, za vzpostavljanje stika z mladimi, kateri so zapustili tradicionalne oblike izobraževanja in jim grozi družbena izolacija.

V zvezi s tem, in za okrepitev EU iniciativ na področju podjetništva (”Erasmus za mlade podjetnike”) ali Strategije EU 2020, v zvezi z ”Odprtjem učenja skozi nove tehnologije”, se bo projekt SENTYR fokusiral na razvoj kakovostnih materialov za usposabljanja, vezana na usposabljanja o podjetništvu in samozavedanju, namenjena mladim rizičnim skupinam.

Partnerstvo združuje prizadevanja sedmih organizacij iz petih držav, ki predstavljajo različne regije v Evropi (sredozemsko, osrednjo, severno in jugovzhodno Evropo), z namenom da razvijejo metodologijo ocenjevanja in metodologijo usposabljanja za mladinske delavce, ki jim bo omogočila ustrezno opredelitev potreb po usposabljanju mladih in zagotovilo podjetniško usposabljanje in trening samozavedanja za različne skupine ogroženih mladih.

CILJI

Delali bomo na doseganju našega cilja skozi implementacijo številnih, natančno opredeljenih ciljev:

– načrtovati, razvijati in upravljati ocenjevalno metodologijo za doseganje potreb usposabljanja za mlade

– načrtovati, razvijati in upravljati metodologijo usposabljanja za mlade, ki temelji na podjetniških veščinah in veščinah samozavedanja;

– usposobiti 14 mladinskih delavcev / krovne organizacije iz partnerskih držav (BG, NL, SI, ES, TR) za izvajanje usposabljanja SENTYR;

– razširjanje kampanje, tj. projektnih aktivnosti in rezultatov, vključujoč en mednaroden multiplikatorski dogodek.

Opredelitev dveh ciljnih skupin in njihovih potreb:

  1. Mladinski delavci, zagotavljajo podjetniško usposabljanje, potrebujejo nove učne vsebine in inovativne metode prikazovanja, za zagotavljanje kakovosti in trajnosti učenja,
  2. Mladi, ki jim grozi socialna izključenost (16-18) potrebujejo niz samozavedanja in odločnost, podjetniško miselnost in večjo motivacijo za obvladovanje kompleksnosti današnjega družbenega in gospodarskega življenja.

SENTYR Ocenjevalna metodologija

Ocenjevalna metodologija predstavlja metode in instrumente za prepoznavanje ter oceno potreb po usposabljanju mladih, ki jim grozi socialna izključenost. Ocenjevalna metodologija prispeva k izbiri ustreznih orodij, ki jih je treba uporabiti in izbrati iz metodologije usposabljanja.

Ocenjevalna metodologija odgovarja na naslednja vprašanja:

  1. Zakaj moram ocenjevati? – Daje ozadje / osnovo za oceno.
  2. Kdaj ocenjevati? – To pojasnjuje čas ocenjevanja usposabljanja. Kdaj je najbolj primeren čas za oceno, da bi imeli največji učinek?
  3. Kaj lahko storim z oceno? – daje konkretne korake v procesu ocenjevanja in usmerja h konkretnemu usposabljanju, ki se uporablja v različnih situacijah.
  4. Katere metode lahko uporabim? – Poudarja, konkretne ocenjevalne metode, ki se uporabljajo v različnih situacijah in z mladimi skupinami, na robu socialne izključenosti.

Tukaj si lahko prenesete Metodologijo Ocenjevanja v partnerskih jezikih:

EN – Evaluation Methodology
BG – Evaluation Methodology
ES – Evaluation Methodology
NL – Evaluation Methodology
SLO – Evaluation Methodology
TR – Evaluation Methodology

SENTYR metodologija usposabljanja

Metodologija usposabljanja SENTYR bo namenjena mladinskim delavcem, ki želijo razširiti in povečati svoj portfelj usposabljanja, tj. metode izobraževanja na področju samozavedanja in podjetništva. Skozi metodologijo bodo imeli dostop do najsodobnejše sodobne baze znanja, ki jim bo omogočila strukturiranje usposabljanja. Metodologija bo temeljila na dveh svetovno znanih metodah, dialoška samo teorija in poslovne konstelacije.

Metodologija usposabljanja bo kombinacija izkustvenega učenja in teoretičnega znanja o procesih samozavedanja in podjetništva. Metodologija bo omogočila učinkovito olajševanje, participativno in izkustveno učenje ter tako pripeljala do pridoboitve trajnostnega znanja in veščin za predvidene udeležence.

 

Tukaj si lahko prenesete Metodologijo usposabljanja v partnerskih jezikih:

EN – Training Methodology
BG – Training Methodology
ES – Training Methodology
NL – Training Methodology
SLO – Training Methodology
TR – Training Methodology