Wat is SENTYR?

Wat is SENTYR?

SAMENVATTING

Jongeren van vandaag de dag hebben in alle Europese landen (2015 EU Youth Report) te maken met groeiende uitdagingen met betrekking tot hun actieve en volledige deelname aan het arbeidsproces en het maatschappelijk leven in hun gemeenschap. Dit is het duidelijkst zichtbaar bij mensen in een achtergestelde positie (sociaal, economisch, gezondheid, cultuur). De risico’s van de radicalisering en uitsluiting bij jongeren zijn in het licht van de groeiende sociale onrechtvaardigheid duidelijk en verder verergerd door incidenten van agressie en terrorisme in heel Europa. Jeugdwerk wordt een belangrijk instrument voor het bereiken van jongeren, die traditionele vormen van onderwijs verlaten en dreigen in een volledige sociaal isolement te komen.

In deze context, en voor de versterking van de EU-initiatieven op het gebied van ondernemerschap ( “Erasmus voor jonge ondernemers”) of de EU2020-strategie met betrekking tot “Het openstellen van het onderwijs door middel van nieuwe technologieën”, zal het SENTYR project zich richten op de ontwikkeling van trainingsmateriaal van hoge kwaliteit dat zich richt op het ontwikkelen van zelfbewustzijn en ondernemersvaardigheden bij risicojongeren.

Onze samenwerking combineert de inspanningen van 7 organisaties uit 5 landen, uit verschillende regio’s in Europa (Middellandse Zee, Centraal, Noord en Zuid-Oost-Europa). Gezamenlijk ontwikkelen we een evaluatie- en trainingsmethodologie voor jongerenwerkers die hen in staat stelt om de trainingsbehoefte van jongeren op een goede manier vast te stellen. Daarnaast kunnen ze hiermee trainingen aan risicojongeren aanbieden op het gebied van zelfbewustzijn en ondernemerschap.

DOELEN

Onderstaande doelen dragen bij aan het algemene doel van SENTYR.:

– het ontwerpen, ontwikkelen en testen van een evaluatiemethodologie voor de beoordeling van concrete en specifieke opleidingsbehoeften  van jongeren;

– het ontwerpen, ontwikkelen en testen van een opleidingmethodologie voor jongeren gebaseerd op ondernemerschap en zelfbewustzijnsvaardigheden;

– trainen van 14 jeugdwerkers / multipliers uit de partnerlanden (BG, NL, SI, ES, TR) om de SENTYR training te geven;

– continue verspreiding van informatie omtrent projectactiviteiten en –resultaten, inclusief 1 internationaal multiplier evenement.

De 2 doelgroepen en hun behoeften zijn als volgt geïdentificeerd:

  1. Jongerenwerkers: Het geven van trainingen op het gebied van ondernemerschap, behoefte aan nieuwe inhoud en innovatieve lesmethodieken om de kwaliteit en bestendigheid van de aangeboden stof te waarborgen
  2. Jongeren met een risico op sociale uitsluiting (16-18) hebben behoefte aan vaardigheden op het gebied van zelfbewustzijn en assertiviteit, ondernemersgeest en een verhoogde motivatie om te gaan met de complexiteit van het huidige sociale en economische leven.

SENTYR Evaluatiemethodologie

De SENTYR Evaluatiemethodologie bevat de methoden en instrumenten om de opleidingsbehoefte van risicojongeren te identificeren, te beoordelen en te evalueren. De evaluatiemethodologie ondersteunt de jongerenwerker om de juiste elementen uit de trainingsmethodologie te selecteren en toe te passen.

De Evaluatiemethodologie geeft antwoord op de volgende vragen:

  1. Waarom moet ik evalueren? – Hij geeft de achtergrond / de basis voor de evaluatie.
  2. Wanneer moet ik evalueren? – Hij licht de timing van de evaluatie toe. Wanneer is het meest geschikte moment voor het evalueren met het oog op een maximaal effect?
  3. Wat kan ik doen met de evaluatie? – Hij geeft concrete stappen van het evaluatieproces, wat helpt bij het concreet toepassen van de methodologie in verschillende situaties.
  4. Wat kan ik gebruiken? – Hij geeft verschillende evaluatiemethodologieën die in verschillende situaties en op verschillende groepen risicojongeren toegepast kunnen worden.

Hier kun je de evaluatiemethode downloaden  in de talen van de partnerlanden:

Links to evaluation methods in different languages

EN – Evaluation Methodology
BG – Evaluation Methodology
ES – Evaluation Methodology
NL – Evaluation Methodology
SLO – Evaluation Methodology
TR – Evaluation Methodology

SENTYR Trainingmethodologie

De SENTYR Trainingmethodologie wordt ontwikkeld voor jeugdwerkers, die hun trainingsportfolio op het gebied van trainingsmethodes voor zelfbewustzijn en ondernemerschapsvaardigheden willen uitbreiden en aanscherpen. De methodologie geeft hun toegang tot belangrijke state-of-the-art kennis die hun de mogelijkheid geeft om hun trainingen op het gebied van zelfbewustzijn en ondernemersvaardigheden voor risicojongeren te ontwerpen. De methodologie wordt gebaseerd op de twee wereldwijd bekende methoden Stone Composition, de dialogische zelf theorie en bedrijfsopstellingen.

De trainingsmethodologie zal ervaringsleren combineren met theoretische kennis over zelfbewustzijns- en ondernemersprocessen. De methodologie zal ondersteuning bieden voor effectieve begeleiding, participatief en ervaringsgericht leren. Dit zal leiden tot het vergroten van kennis en vaardigheden van de beoogde deelnemers, die beklijft.

 

Download Training Methodology here:

EN – Training Methodology
BG – Training Methodology
ES – Training Methodology
NL – Training Methodology
SLO – Training Methodology
TR – Training Methodology