ПАРТНЬОРИ

ПАРТНЬОРИ

CELJSKI MLADINSKI CENTER, SLOVENIA

Celje Youth Center е словенска организация/младежки център/ с нестопанска цел, даваща възможност на младите хора да прекарват свободното си време активно и полезно. Предлагат разнообразни интересни събития и широк спектър от дейности: различни семинари (фото, филми, журналистика, език, предприемачество …), културни събития, концерти, изложби, театрални представления, творчески ателиета, филмови работилници, друг. Организират  редица фестиваил – музикални и арт дни и работилници, разказване на истории, симулационни игри и  театри и др.

Информация за контакт

уебсайт

Facebook

Лице за контакт: Katja Kolenc (katja.kolenc@mc-celje.si)

Тел .: +386 3 490 87 40

Мобилен телефон: + 386 40 756 009


BACKSLASH

Backslash е неправителствена младежка организация, създадена във Валенсия/Испания/, която има за цел да даде възможност на младите хора да насърчават мира, толерантността и солидарността, като им помага да придобият знания и да развиват своите умения и компетенции.

Мисията на Backslash е да насърчава и подкрепя устойчивото развитие на местните общности и овластяването на хората чрез образование и обучение, човешки права, демократични ценности и международно сътрудничество. Организацията е ориентирана към защита на социалните права за младежта, както и към борбата срещу дискриминацията, насилието, ксенофобията и изключването, засягащи младите хора.

Информация за контакт

уебсайт

Facebook

Лице за контакт: Gilberto Martínez (gilberto@backslash.es)


BUSINESS INTUITION

Business Intuition е малко предприятие, разположено в  град Девентер/Холандия/. Основната цел на компанията е да помага на предприемачите да използват интуицията за ускоряване и отпимизиране  на резултатите от бизнеса им. Комбиниране на бизнес теории с интуитивни методи като бизнес съзвездия и визуализация, за да се създаде устойчив растеж в бизнеса- това се постига с индивидуални срещи, обучение, семинари и онлайн обучение.

Основните клиенти на  компания са общини, здравни организации, търговски камари и много предприемачи. Работата им се концентрира там , където се срещат формалното и неформалното обучение. Дейностите им варират от обучения  на предприемачи за развиване на бизнес проект, финансиран от регионалното правителство, до обучение на персонала на здравни организации,  как да се използва интуицията в обучението и управлението на компании.

С онлайн програмите си достигат  до много предприемачи в Холандия и по света и са на челно място по развитието на използването на интуиция и интуитивни методи в бизнес среда. С това искат да допринесат за един свят, в който се прави бизнес със сърца и същевременно се регистрира оптимална печалба.

Представителни на организацията са в борда на “Общество за организационно учене” в Холандия и част от международния екип за организиране на конференции по целия свят.

Информация за контакт

уебсайт

Лице за контакт: Martjin Meima (martijn@intuition-in-business.com)


NART

Националната асоциация на ресурсни учители е неправителствена организация, обединяваща професионалисти, работещи за пълна и функционална интеграция, включване и обучение на деца със  специални образователни потребности в общообразователните училища.

Мисията на НАРУ е да насърчава непрекъснатото подобряване на качеството на образованието и социалните услуги в подкрепа на интеграцията и включването на всички деца.

НАРУ има представители във всички региони на страната и осъществява обществено полезна дейност свързана с квалификация, изследвания , проучвания, застъпничество и закрила,както на всички деца независимо от тяхните потребности, така и на всички професионалисти в социалната и образователната система в България. НАРУ има над 1100 настоящи членове.

Работим в сътрудничество с местните власти, представители на родителски асоциации, други неправителствени организации, образователни и обучителни институти и университети.

Информация за контакт

уебсайт

Facebook

Лице за контакт: Paulina (sentyr2017@gmail.com – +359877183842)


Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü

Iğdır Provincial Directorate of National Education е държавен институт, който представлява Министерството на образованието на Турция и отговаря за планирането и координацията на всички видове образователни и обучителни дейности от предучилищното образование до края на средното образование в град Iğdır.

В сградата на дирекцията са разположени три офиса на Областна дирекция „Национално образование“, 193 училища и други образователни институции, 52563 студенти и 3126 учители.

Основните цели на института са:

* да развива качеството на образованието;

* осигуряват всички нужди на училищата, включително поддръжка, финансови, технологични съоръжения;

* разработване на нови подходи за укрепване на образователните и обучителните компетенции на педагозите, като им предоставя всички необходими условия

* подкрепа на иновативни проекти, насочени към намаляване на различията в резултатите от обучението, засягащи обучаващите се в неравностойно положение .

Нашата мисия е да подобрим капацитета на всички обществени институции в града. Ние работим и си сътрудничим пряко с институти на местно и регионално ниво, включително  и търговска камара, професионалните училища и общината.

Информация за контакт

уебсайт

Лице за контакт: Onur Gültekin ( onur072005@yahoo.com – +90 506 207 3851)


 FOUNDATION FUTURE FOR ALL OF US

ФОНДАЦИЯ БЪДЕЩЕ ЗА ВСИЧКИ НАС

Фондацията  е новосъздадена неправителствена организация и има за цел да подпомага възможно най-много млади хор, за да бъдат активни  граждани. Чрез различни дейности се цели повишаване на  увереността им във собствените действия, повишаване на мотивацията и вярата в знания и уменията,които притежават.

Ние сме уверени, че можем да научим и използваме конструктивно наученото от сътрудничеството с международни партньори.

Информация за контакт

Лице за контакти: Mariya Solakova (maria.solakova@gmail.com)