News

News

  • Част от проекта SENTYR беше съвместното обучение на персонала, което се проведе в София (България) на 18-22 юни. Присъстваха 12 младежки работници от 5 страни и всички ние се запознахме подробно с нашите методологии за оценка и обучение. Първият ден беше посветен на методологията за оценка, която се акцентира върху
  • През 2017 г. стартирахме проекта SENTYR. Ние комбинираме години от знания и опит в младежката работа, самосъзнанието и предприемачеството. При създаването на методологиите комбинирахме някои известни методи, които комбинират дясното и лявото полукълбо на мозъка. По време на третата среща партньорите прегледахме цялостния напредък на проекта SENTYR. Основната дискусия беше
  • Консорциумът на партньорите по проекта се срещна на 20 юни 2018 г. в Целие (Словения) за междинната среща на проекта SENTYR. Срещата по проекта се проведе в помещенията на един от партньорите по проекта, Младежки център Целие от Словения. В един прекрасен слънчев ден партньорите по проекта прегледаха цялостния процес
  • Kick-оff Среща Началната среща на проекта SENTYR се проведе в София (България) с НАРУ като хостинг организация. Запознахме се – имаше приветствие и кратко представяне на всяка участваща организация и присъстващите. Водещата организация НАРУ беше подготвила презентация за проекта и след като дефинирахме целите си, определихме и ролята на всеки