Как може да ви е полезен  този проект?

Как може да ви е полезен този проект?

Като младежки работник  или организация, работеща с младежи, можете да научите много от интелектуалните продукти, създадени в резултат от общите усилия на партньорите.

Оценъчна и обучителна методология са достъпни за всеки на този сайт.

Резултати и мотодологии по проектаИЗТЕГЛИ БРОШУРА
Описание на Проект SENTYR ("Самоосъзнаване и предприемачество на младежи в риск")

Описание на Проект SENTYR ("Самоосъзнаване и предприемачество на младежи в риск")

Mладите хора във всички европейски страни ( 2015 ЕС Доклад за младежта) се сблъскват с нарастващите предизвикателства, свързани с тяхната активност и цялостното им участие в трудовия и обществения  живот. Най-силно изразено е това сред хора в неравностойно положение (социално, икономичско, здравно, културно). Рисковете от радикализация и изключване на младите хора в светлината на нарастващата социална несправедливост са очевидни и допълнително се изострят от прояви на агресия и тероризъм в цяла Европа. Работата с младежи става важен инструмент за достигане до младите хора, които са с риск от напусане  или са  напуснали традиционните форми на обучение и са засташени от социална изолация.

В този контекст и за засилване на инициативите на ЕС в сферата на предприемачеството („Еразъм за млади предприемачи“) или Стратегия ЕС 2020, свързана с „Отваряне на образованието чрез нови технологии“,  проектът SENTYR  се фокусира върху разработването на качествени материали за правилно и бързо идентифициране и последващо обучение по предприемачество и самоосъзнаване на младежки групи в риск.

Нашето партньорство комбинира  усилията на 6 организации от 5 държави, представляващи различни региони в Европа (Средиземноморие, Централна част, Северна и Югоизточна Европа), за разработване на Методология за оценка  на младежи в риск и Методология за обучение  на младежки работници. Интелектуалните продукти по проекта  ще  позволят  адекватно идентифициране  на потребностите от обучение на младите хора и ще предоставят обучение  на младежки работници за  предприемачество и самоосъзнаване на различни групи младежи в риск.

Прочетете повече за проекта

Партньори

Екипът на SENTYR e международен екип съставен от няколко европейски държави, обединяващ различни експерти.

ЗАПОЗНАЙ СЕ С НАС
Партньори
Тъй като не бихме успели с нашата кауза сами..

Тъй като не бихме успели с нашата кауза сами..

Този проект е съфинансиран от Европейската комисия  по програмата Еразъм+, Ключова дейност 2

Прочете повече за програма Еразъм +

Partners

Email :

sentyr2017@gmail.com

Address :